Tillgänglighet hemsida

Vi har designat webbplatsen så att den är så tillgänglig som möjligt. Anpassa webbplatsen så att den passar dina behov
För att göra vår webbplats lättare att läsa kan du öka teckenstorleken genom att öka webbläsarens textstorlek.

På en PC: Håll CTRL och bläddra framåt med en mus eller tryck på +-knappen.

På en Mac: Håll cmd och använd musrullen för att zooma in och ut eller hålla cmd och tryck på + -knappen.

Standardöverensstämmelse

Webbplatsen är byggd med XHTML och CSS, enligt W3C (World Wide Web Consortium) standarder. Den är utformad i enlighet med erkänd bästa praxis, till exempel W3C Riktlinjer för tillgänglighet för innehåll på webben.

W3C – Web content accessibility guidelines

 

Feedback
Låt oss veta eventuella problem du kan ha stött på. Du kan kontakta oss enligt följande:

info@ortho-europe.com

VELCRO® är ett registrerat varumärke som tillhör Velcro BVBA. Används med tillstånd.