Integritetspolicy

Nordic Ortopedica är ett registrerat varumärke tillhörande Nordic Ortopedica AB (i den här integritetspolicyn kallat “vi” eller “oss”), som är ett företag med säte i England och Wales. Registreringsnummer: 02432148. Momsregistreringsnummer: GB 792 4033 28. Säte: Ability House, Nuffield Way, Abingdon, Oxfordshire, OX14 1RL. Nordic Ortopedica AB ingår i Ability Matters Group Limited. Syftet med detta uttalande är att beskriva hur vi använder personuppgifter som rör dig och som vi kan komma att erhålla. Genom att surfa eller registrera dig på vår webbplats på www.nordicortopedica.se (“Webbplatsen”) och genom att använda Webbplatsen godkänner du denna policy.

1. Uppgifter som vi kan samla in från dig


Vi kan samla in och behandla följande uppgifter om dig:

 • Information som du lämnar genom att fylla i något av formulären på Webbplatsen. Detta innefattar information som till exempel ditt namn, din e-postadress och ditt telefonnummer.
 • Registrerings- eller kontaktformulär eller när du anmäler dig till nyhetsbrev.
 • Om du kontaktar oss kan vi komma att registrera den korrespondensen.
 • Uppgifter om dina besök på Webbplatsen (inklusive men inte begränsat till trafikdata, platsdata, din organisations namn och plats, affärskontaktuppgifter, webbloggar och annan kommunikationsdata samt de resurser du besöker).[/]
  [accordion title="2. Användning av dina personuppgifter"]Vi använder information som vi har om dig på följande sätt:

  2.1. För att fullgöra eventuella avtal som vi har ingått med dig.

  • För att registrera dig på Webbplatsen och för att administrera våra webbplatstjänster.
  • För utvärdering och analys (till exempel marknads-, kund- och produktanalys) i syfte att kunna granska, utveckla och förbättra de tjänster vi erbjuder samt för att kunna förse dig och andra kunder med relevant information genom vårt marknadsföringsprogram.
  • För att meddela dig om ändringar i vår Tjänst.
  • För att fatta beslut om dig med hjälp av datoriserad teknik, till exempel automatiska val av produkter eller tjänster som vi tror kommer att intressera dig utifrån den information vi har.
  • För att hålla dig informerad om sådana produkter och tjänster (inklusive specialerbjudanden, rabatter, erbjudanden och tävlingar) som vi anser kan vara intressanta för dig. Vi kommer endast att kontakta dig på elektronisk väg (e-post eller SMS) där du har samtyckt till att bli kontaktad för sådana ändamål.

  2.2. Vi kan komma att komplettera den information som du lämnar till oss med information som vi får från tredje part.


3. Utlämnande av din information

Vi kan lämna ut information om dig till följande parter, som kan använda den för samma ändamål som anges ovan:

3.1. Representanter som (för vår räkning) profilerar dina uppgifter så att vi kan skräddarsy de varor/tjänster som vi erbjuder efter dina specifika behov.

3.2. Till part som vi överför eller kan komma att överföra våra rättigheter och skyldigheter enligt vårt avtal med dig.

3.3. Om vi har en skyldighet att göra det eller om lagen tillåter oss att göra det.


4. Var vi lagrar dina uppgifter

4.1. När vi utför de aktiviteter som anges i denna punkt kan vi överföra uppgifter till välrenommerade företag utanför EES. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att din information ges samma skyddsnivå som den som krävs av oss enligt tillämplig brittisk dataskyddslagstiftning. We take steps to ensure that your information will be afforded the same level of protection as that required of us under applicable UK data protection legislation.

4.2. All information som du lämnar till oss lagras på våra säkra servrar. Alla betalningstransaktioner krypteras med SSL-teknik. Om vi har gett dig (eller om du har valt) ett lösenord som ger dig åtkomst till vissa delar av Webbplatsen är du ansvarig för att hålla det lösenordet hemligt. Vi ber att du inte delar ditt lösenord med någon. Any payment transactions will be encrypted using SSL technology. Where we have given you (or where you have chosen) a password which enables you to access certain parts of our site, you are responsible for keeping this password confidential. We ask you not to share a password with anyone.

4.3. Tyvärr är överföringen av information via internet inte helt och hållet säker. Även om vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera säkerheten för dina uppgifter som överförs till Webbplatsen. All överföring sker därför på egen risk. När vi har fått din information använder vi strikta förfaranden och säkerhetsfunktioner för att försöka förhindra obehörig åtkomst. Although we will do our best to protect your personal data, we cannot guarantee the security of your data transmitted to our site; any transmission is at your own risk. Once we have received your information, we will use strict procedures and security features to try to prevent unauthorised access.


5. Dina rättigheter

Enligt dataskyddslagen (2018) har du rätt att:

5.1. Begära en kopia av de personuppgifter om dig som vi lagrar.

5.2. Begära att dina personuppgifter uppdateras eller rättas.

5.3. Begära att alla dina uppgifter raderas (i vissa fall).

5.4. Begära att behandlingen av dina uppgifter begränsas.

5.5. Begära att de uppgifter vi har om dig överförs till en annan organisation.

5.6. När som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter.

5.7. Om du är missnöjd med vår användning av dina personuppgifter har du rätt att klaga till Information Commissioner’s Office (ICO). Du kan kontakta ICO per telefon på: 0303 123 1113. You can contact the ICO by telephone on: 0303 123 1113.

Om du önskar begära några av ovanstående uppgifter kan du skicka e-post till: privacy@ortho-europe.com eller skriva till: FAO the Data Protection Officer, Ability House, 21 Nuffield Way, Abingdon, Oxfordshire, OX14 1RL. Alternativt kan du ringa oss på 0800 072 3122 för mer information. Alternatively, you can call us on 0800 072 3122 for further information.


6. IP-adresser och cookies


6.1. Ny teknik växer fram på internet som hjälper oss att leverera skräddarsydda besöksupplevelser. I synnerhet finns det en teknik som kallas “cookies”, som kan användas av oss för att förse dig med bland annat anpassad information från Webbplatsen. En cookie är en liten textfil som en webbplats kan skicka till webbläsare som sedan kan lagra den i ditt system. In particular, there is a technology called “cookies” which may be used by us to provide you with, for example, customised information from our web site. A cookie is an element of data that a web site can send to your browser, which may then store it on your system.

6.2. Cookies gör att vi bättre kan förstå vilka sidor och annonser som har lästs, avgöra hur ofta vissa sidor besöks samt vilka delar av Webbplatsen som är mest populära.

6.3. Beroende på vilken typ av cookie vi använder gör cookies även det möjligt för oss att göra Webbplatsen mer användarvänlig. Till exempel gör permanenta cookies att vi kan spara ditt lösenord så att du inte behöver ange det igen nästa gång du besöker Webbplatsen.

6.4. Du kan oftast ändra inställningarna i din webbläsare så att din dator inte accepterar cookies.

6.5. Alternativt kan du justera din webbläsare så att den talar om för dig när en webbplats försöker placera en cookie på din dator. Hur du justerar din webbläsare så att den slutar att acceptera cookies eller så att den meddelar dig om dem beror på vilken typ av webbläsarprogram din dator använder. How you adjust your browser to stop it accepting cookies or to notify you of them, will depend on the type of internet browser programme your computer uses.

6.6. Kom ihåg att cookies inte innehåller konfidentiell information, som din hemadress, ditt telefonnummer eller dina kreditkortsuppgifter. Vi utbyter inga cookies med tredjepartswebbplatser eller externa dataleverantörer. We do not exchange cookies with any third party websites or external data suppliers.

6.7. Din webbläsare genererar också annan information, bland annat vilket språk webbplatsen visas på och din Internet Protocol-adress (“IP-adress”). En IP-adress är en uppsättning siffror som tilldelas din dator under en surfsession när du loggar in på internet via din internettjänsteleverantör eller ditt nätverk (om du ansluter till internet från till exempel en dator på jobbet). Din IP-adress loggas automatiskt av våra servrar och används för att samla in trafikdata om besökare till våra webbplatser. Vi använder inte din IP-adress för att identifiera dig personligen. An IP address is a set of numbers which is assigned to your computer during a browsing session whenever you log on to the Internet via your internet service provider or your network (if you access the Internet from, for example, a computer at work). Your IP address is automatically logged by our servers and used to collect traffic data about visitors to our web sites. We do not use your IP address to identify you personally.

6.8. Vi strävar efter att vidta alla rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vi kan dock inte garantera säkerheten för uppgifter du lämnar ut online. Du accepterar de inneboende säkerhetsriskerna med att tillhandahålla information och handla online och kommer inte att hålla oss ansvariga för något säkerhetsbrott såvida detta inte beror på vår oaktsamhet eller avsiktliga försummelse. However, we cannot guarantee the security of any data you disclose on-line. You accept the inherent security risks of providing information and dealing on-line over the Internet and will not hold us responsible for any breach of security unless this is due to our negligence or wilful default.