Vad är LimbLogic® Elevated vacuum?

11th oktober 2021

Att skapa ett förhöjt vakuum i en proteshylsa ger patienten en bättre komfort och högre säkerhet. Detta kan uppstå genom en högre vakuumsuspension mellan linern och proteshylsan. LimbLogic® tillhandahåller ett elektroniskt aktivt, lättanvänt vakuumsystem som ger en ultimat hylskomfort för alla amputerade som lever en aktiv livsstil. LimbLogic® gör att både klinikern och slutanvändaren kan…

Read more

Latest News

July Newsletter

3rd augusti 2021

June Newsletter

1st juli 2021

May newsletter

14th juni 2021

March newsletter

31st mars 2021

February newsletter

10th mars 2021

Subscribe to the Nordic Ortopedica newsletter