Alpha® Silicone Volume Management Pads

Silicone Volume Management Pads placeras mellan huden och linern. För patienter som besväras av hålrum eller volymförändringar under dagen gör padsen det möjligt att förbättra hylskomforten.

Kategori:

Ordering Information

Product PrefixAdditional Information
ALA-VM-S2Set of two pads

Subscribe to the Nordic Ortopedica newsletter