XFT 2001D Droppfot Peroneus-stimulator

Enkelt effektivt hjälpmedel för droppfot.

XFT-2001D G3 Droppfotssystem använder avancerad MEMS sensorteknik och intelligenta algoritmer som med precision styr både när och längden av elektronisk stimulering genom att under gången känna av vinkeln av användarens ben samt gånghastigheten.

XFT-2001D ger ifrån sig elektriska impulser till peroneusnerven liksom tibialis anterior och andra muskler för att stimulera rörelsen av dorsalflexion och eversion. De milda elektriska impulserna stimulerar användarens muskler vilket gör att den drabbade foten lyfter i lämplig fas vid gång och därigenom möjliggör för användaren att gå mer stadigt, naturligt och säkert.

Kategori:

Funktioner

  • Förbättrad fotnedsättning
  • Minskar snubblande och fall
  • Minskar kompensationsrörelser från höft (patienten svänger ofta benet utåt då de inte kan lyfta foten)
  • Minskar ansträngning vid gång
  • Minskar spasticiteten i vad- och quadricepsmuskeln
  • Ökad gånghastighet
  • Hälnedsättning med eversion

Training Mode

Training Mode är för användare som inte aktivt kan träna. Du kan välja det här läget för muskelträning när du sitter eller ligger. Syftet med detta läge är att påskynda muskelåterhämtning hos det skadade benet samt förbättra fotledens rörelseomfång och för ökad lokal blodcirkulation.

Träningsläget fungerar cykliskt enligt det förinställda programmet.

Gait Mode

Gait Mode stimulerar benmusklerna vid gång och kan återställa neurologiska motoriska funktioner.

Downloads

Bruksanvisning