Vad är LimbLogic® Elevated vacuum?

11th oktober 2021

Att skapa ett förhöjt vakuum i en proteshylsa ger patienten en bättre komfort och högre säkerhet. Detta kan uppstå genom en högre vakuumsuspension mellan linern och proteshylsan. LimbLogic® tillhandahåller ett elektroniskt aktivt, lättanvänt vakuumsystem som ger en ultimat hylskomfort för alla amputerade som lever en aktiv livsstil. LimbLogic® gör att både klinikern och slutanvändaren kan…

Read more

Subscribe to the Nordic Ortopedica newsletter